Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Kancelarii jest:

 • Kompleksowa obsługa prawna podpisów gospodarczych;
 • Sporządzanie pism procesowych, wniosków, pozwów, skarg, zażaleń i odwołań;
 • Udzielanie porad i opinii prawnych;
 • Reprezentacja przed Sądami, organami administracji publicznej, urzędami;
 • Sporządzania i opiniowanie umów;
 • Udzielnie bieżących informacji o aktualnych zmianach w przepisach prawa i dokonywanie ich wykładni;
 • Prowadzenie postępowaniem mediacyjnych i ugodowych;
 • Reprezentacja Klientów w prowadzonych negocjacjach;
 • Bieżąca windykacja roszczeń Klientów

 

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • Prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, rodzinnego i spadkowego;
 • Prawa gospodarczego, w szczególności zakładania, rejestracji, przekształcania, likwidacji spółek prawa handlowego, bieżącej obsługi organizacyjno – prawnej;
 • Prawa upadłościowego i naprawczego;
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Prawa zamówień publicznych;
 • Prawo ubezpieczeń;
 • Prawa budowlanego w tym w szczególności doradztwa w zakresie zawierania umowy o roboty budowlane oraz realizacji inwestycji;
 • Prawa administracyjnego;
 • Postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego;
 • Prawa bankowego