Oferta

Kancelaria w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta świadczy usługi zarówno za pośrednictwem mediów (e-mail, telefon, fax) a także w drodze bezpośrednich spotkań w siedzibie kancelarii lub cyklicznych spotka w siedzibie Klienta. Szczegóły i zasady współpracy są każdorazowo indywidualnie ustalane z Klientem w zależności od jego potrzeb i oczekiwań.

Naszym Klientom proponujemy następujące możliwości współpracy:

  • Kompleksowa obsługa prawna przy użyciu wszystkich wyżej wskazanych środków – rozliczana ryczałtowo bądź przy użyciu stawki godzinowej (czas pracy jest dokładnie ewidencjonowany i stanowi podstawę wzajemnych rozliczeń)
  • Obsługa sprawowana za pośrednictwem mediów, w siedzibie kancelarii oraz podczas dyżurów w ustalonym zakresie w siedzibie Klienta – rozliczna w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe
  • Zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami na zasadach ustalonych indywidualnie dla każdej ze spraw
  • Prowadzenie indywidualnych spraw – wynagrodzenie ustalane indywidualnie przy uwzględnieniu stopnia skomplikowania sprawy oraz koniecznego nakładu pracy
  • Wynagrodzenie z premią za sukces